Veiligheid - Eigen risico

Paintball is een sport waarbij veiligheid hoog in het vaandel staat. Er gebeuren overigens zeer weinig ongelukken met paintball, zeker in vergelijking met populaire sporten als voetbal, hockey, handbal e.d.. Ons uitgangspunt is dat wij geen blessures willen bij onze gasten! Onze ervaring is dat bij een goede instructie en goede toepassing van de regels er geen ongelukjes gebeuren en dat er een maximale garantie is voor, een sensationele en spannende middag, zoals u die al lang niet meer heeft beleefd!

Ons motto:                               PLAY SAFE , HAVE FUN !!!

Om de veiligheid te waarborgen houden wij voor ieder paintball-sessie een veiligheids-instructie. De instructies van het personeel dienen altijd opgevolgd te worden.

Belangrijke regels zijn o.a.:
  • In het speelveld en tijdens het spel altijd het masker ophouden! Ook tijdens spelonderbrekingen in het speelveld: altijd het masker ophouden! Het geheel of gedeeltelijk afzetten van het masker is ten strengste verboden.
  • Buiten het speelveld altijd de barrelplug in de loop en de veiligheidspal op veilig.
  • Buiten het speelveld altijd de loop naar de grond gericht.
  • Buiten het speelveld altijd zonder vinger(s) aan de trekker.
  • Buiten het speelveld altijd de marker* wegleggen.
  • Het is verboden binnen 10 meter op elkaar te schieten.
  • Het is verboden op het achterhoofd te schieten.
  • Het is verboden op een speler te schieten die al aangeeft geraakt te zijn en zich verder aan het lopende spel onttrekt.
* Marker = wat doorgaans een wapen wordt genoemd.

LET OP!
Het is uitdrukkelijk verboden om onder invloed van alcholische drank deel te namen aan het paintball. Ook het gebruik van andere geestverwarrende middelen zoals drugs, xtc en vergelijkebare middelen zijn verboden. Indien een speler door gedrag duidelijk maakt niet in een normale geestes-toestand te verkeren zal deze van deelnamen worden uitgesloten! Uitsluiting gebeurt zonder restitutie van het entreegeld.


Minimum leeftijd

Minimum leeftijd van spelers is 16 jaar of ouder. Spelers die jonger zijn dienen een briefje met toestemming voor deelname aan het paintball mee te nemen. Dit briefje dient ondertekend te zijn door één van de ouders of een voogd. Spelers onder de 16 jaar kunnen ook deelnemen indien zij begeleidt worden door één van de ouders of een andere volwassene. Deze ouder, of volwassene neemt dan de verantwoording voor de deelname van de betreffende speler