Spellen

  • Capture the flag
  • Kill the president
  • Save your captain
  • Last man Standing
  • BunnyhuntTermen

GAME ON
Beginsein van het spel, alle spelers blijven bij het beginpunt tot het sein game on is gegeven.

GAME OVER
Einde van het spel, dit sein wordt gegeven als het doel van het spel is bereikt of indien de tegenstander is uitgeschakeld.

HIT
Speler is geraakt, de paintball is opengebarsten. De speler verlaat het speelveld met 1 arm omhoog. Bij het volgende spel kan deze speler weer meedoen. Een speler die te kennen geeft geraakt te zijn mag niet meer worden beschoten.

BOUNCER
Stuiterbal. een speler wordt geraakt, maar de paintball ketst af en knapt niet open op de speler die getroffen wordt. Deze speler is NIET AF.

WINNAAR
De ploeg die het doel van het spel heeft bereikt, b.v. de vlag heeft veroverd, heeft gewonnen. Dit geldt ook indien de tegenstander is uitgeschakeld. Indien het doel niet binnen de speeltijd wordt bereikt en de tegenstander niet wordt uitgeschakeld dan treden de volgende regels in werking: - de ploeg die het meeste terreinwinst heeft behaald heeft gewonnen. De positie van de voorste speler is bepalend. Aanvallend spel wordt dus beloond. Indien er geen duidelijk verschil is waar te nemen dan geldt het volgende: - De ploeg die de meeste tegenstanders heeft uitgeschakeld is dan de winnaar. Indien ook hier geen verschil is dan is er sprake van een gelijkspel.

MARSHALL
Dit is de scheidsrechter. De marshall beoordeelt de situatie, in geval van twijfel is het oordeel van de marshall beslissend.

SCHIETAFSTAND
Minimumafstand is 10 meter , waarbinnen er niet op elkaar mag worden geschoten. Ook is het verboden op het achterhoofd te schieten.

SPEELTIJD
Een paintballsessie duurt ongeveer 2,5 uur. U speelt 4 à 5 spellen. Voor een goed en veilig verloop van het spel dienen de gasten in alle gevallen de instructies van het personeel op te volgen. In de veiligheidszone dient er altijd een plug in de loop van het wapen te zijn. Er mag buiten het speelveld niet met de wapens “gespeeld”worden.

LET OP!
HET IS UITDRUKKELIJK VERBODEN OM ONDER INVLOED VAN ALCOHOLISCHE DRANK DEEL TE NEMEN AAN HET PAINTBALL. OOK HET GEBRUIK VAN ANDERE GEESTVERWARRENDE MIDDELEN ZOALS DRUGS, XTC EN VERGELIJKBARE MIDDELEN ZIJN VERBODEN. INDIEN EEN SPELER DOOR GEDRAG DUIDELIJK MAAKT NIET IN EEN NORMALE GEESTES -TOESTAND TE VERKEREN ZAL DEZE VAN DEELNAME WORDEN UITGESLOTEN! UITSLUITING GEBEURT ZONDER RESTITUTIE VAN HET ENTREEGELD